Zandstralen

Hout is een materiaal dat in principe kan gezandstraald worden om dikke lagen verf en vuil op een efficiënte manier te verwijderen. 
Door het zandstralen wordt de oorspronkelijke houtstructuur beter weergegeven. Alle aanwezige vuil op het hout wordt zorgvuldig verwijderd. Zelfs dikke verflagen kunnen op deze manier efficiënt verwijderd worden. 
In principe kan alle hout gezandstraald worden, maar er zijn verschillen. Hoe harder het hout (eik, beuk,…) hoe mooier het resultaat. Bij zachtere houtsoorten zoals den worden de nerven dieper. 
Het begrip “ Zandstralen” veronderstelt “stralen met (kwarts-) zand” , beter  is te spreken over “Stralen ” of  “Straalwerken” met een gepast straalmiddel (=schuurmiddel) met uitzondering van kwartszand. Dit laatste is immers om ecologische en gezondheidsredenen wettelijk verboden om te gebruiken als schuurmiddel. 
Fijn zandstralen Wim Moeyaert gebruikt hiervoor Garnet Straalmiddelen in verschillende korreldikten om het beoogde effect op het hout te bereiken. (alle producten zijn van Garnet zodat er geen chemische reactie kan optreden). Zandstralen aan lage, regelbare druk met onze ervaring van het juiste korreldikte garandeert U een perfect resultaat.

contacteer ons